Prayers

This page contains some prayers that I have either written or translated: Here is my translation of the Anima Christi into Greek and Hebrew:

Ψυχή τοῦ Χριστοῦ ἁγνίσον με Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σῶσον με Αἵμα τοῦ Χριστοῦ μέθυσον με Ὑδῶρ τῆς πλευρᾶς τοῦ Χριστοῦ νίψαι με Πάθημα τοῦ Χριστοῦ παρακάλεσον με Ἀγαθὲ Ἰησοῦ εἰσάκουσον μοῦ Ἐν τοῖς σοῦ ἕλκιν κατάκρυψον με Μήτε ἐπιτρέψῃς με χωρισθῆναι ἀπὸ σοῦ Ἀπὸ τοῦ πονήρου ἔχθρου ὑπερασπίζε με Ἐν ὥρα τοῦ θάνατου μοῦ κάλεσον με Καὶ κέλευσον με ἐλθεῖν πρὸς σὲ Ἵνα μετὰ τῶν Ἁγίων σοῦ ἐπαινῶ σὲ εἰς τοὺς αἰώνας. Ἀμήν.

נֶפֶשׁ הַמָּשִׁיחַ הוֹשִׁיעֵנִי גְּווִיַת הַמָּשִׁיחַ קַדְּשֵׁנִי דָּם הַמָּשִׁיחַ שַׁכְּרֵנִי מַיִּם מִצֶלַע הַמָּשִׁיחַ רְחַצֶנִי יֵשׁוּעַ הַטּוֹב שְׁמַע לִי בְּתוֹךְ פְּצַעֵיךָ הַסְתֵרְנִי וְלֹא הֵרְשֵׁה אוֹתִי לְהָבְדַל מִמֶּךָ מֵהַאוֹיֵב הֵזְּדוֹנִי הַגֶנֵנִי בִּשָׁעָת מוֹתִי קְרַאֵנִי וְהַזְמֵן לִי לָבוֹא אַלֵיךָ כַּךְ שֶׁעִם קָדוֹשֵׁיךָ אָהַלֵּלֶךָ לְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים אָמֵן

Here is a prayer I composed to our Lady for purity and then translated into Latin:

The Mother of God of Vladimir

O Great and Most Holy Mother of God, guard my chastity by your unfailing intercession. Mother, take me by the hand; teach me to treasure and ponder the Word of God in my heart and direct me to your Son, my Lord, Savior, Dearest Friend and Brother, Jesus Christ. Amen. O Magna et Sanctissima Mater Dei, castitatem meam custodia per tuam intercessionem indeficientem. O Mater, cape manum meum, doce me ut conservem conferamque Dei Verbum in corde meo et dirige me ad Filium tuum, Dominum, Salvatorem, Amicum Carissimum Fratremque meum Iesum Christum. Amen.

Here is a prayer I composed to be said before receiving Holy Communion:

Lo! I come, O Savior, to receive Thee in the Most Blessed Sacrament. May it bind me evermore to Thee. May Thy Sacred Heart ever be my shelter, dwelling place and refuge and let me never depart therefrom. May this Most Blessed Sacrament burn up the thorns of the cares of this world, break up the rocky soil of my heart, dispel everything which, like the birds of the air, would carry off and consume the good seed which Thou hast implanted in my soul. May it make the very depths of my heart and soul the fertile ground for Thy Gospel which bears fruit a hundredfold for the sake of Thy Kingdom. Amen.

And here is the corresponding prayer to be said after receiving Holy Communion:

Lord, I give Thee thanks for the gift of the Most Blessed Sacrament of Thy Most Precious Body and Blood which I have just received. Let it seep down into the very depths of my heart and soul and heal every wound, cleanse from every sin and dispel every darkness. O Lord, burn off my rust and my deformity and set my heart ablaze with the fire of Thy divine Love. Conform me to Thine Image and make me anew. Amen.

The line “Burn off my rust and my deformity” comes from John Donne’s poem “Good Friday 1613: Riding Westward” which had a profound effect upon me and I wanted to write a prayer of thanksgiving for the Eucharist based upon that line. Here is a translation I did into Latin of the Greek prayers before receiving Holy Communion from the Divine Liturgy of St. John Chrysostom:

Credo Domine et confiteor quia Tu vere es Christus Filius Dei Viventis qui venit in mundum ut peccatores salves cuius ego sum primus etiam credo quia hoc vere est Corpus Purum Tuum et quia hic vere est Sanguis Pretiosus Tuus igitur oro Tibi miserere me et ignosce peccatis meis voluntariis et involuntariis notis et ignotis verbo et opere et face me dignus ut sine damnatione participem Mysteria Pura Tua pro remissione peccatorum et vita aeterna Amen Quomodo intrabo ego qui indignus sum in splendorem Sanctorum Tuorum si convivium nuptialem intrare audeam vestes meae me accusabunt vestes nuptiales enim non sunt et adligatus eiectus ero ab angelis Tua Caritate Domine animam meam purga et salva me. Magister Amans Domine Iesu Christe mei Deus noli sinere haec Dona Sancta pro damnatione mea ex indignitate mea esse sed pro purificatione sanctificationeque animae corporisque et voto vitae et regni futuri bonus est mihi Deum apprehendere et spem salutis meae in Eum ponere. Me accipe hodie O Dei Fili ut particeps Cenae Mysticae sim Mysterium Tuum hostibus Tuis non patefaciam numquam neque basium Tibi dabo sicut fecit Iudas sed sicut fecit latro Tibi confiteor Domine memento mei cum veneris in regnum tuum

Here are my translations of the Easter Sequence “Victimae Paschali Laudes” into Greek and Hebrew:

Τῇ Θυσίᾳ τῇ Πασχαλινῇ τὸν αἶνον θυώσιν οἱ Χριστιάνοι Τὸ Ἄρνιον λελύτρωταὶ τὰ πρόβατα, Χριστὸς ὁ Δίκαιος τῷ Πάτρι ἀποκατήλλαξεν τοὺς ἁμαρτώλους. Ὁ θάνατος καὶ ἡ ζωὴ πόλεμῳ ἐστρατεύσαντο θαυμαστώς, Ὁ Κύριος τῆς ζωῆς νεκρὸς ἄρχει ζῶν. Λέγε ἡμῖν Μαρία, τὶ εἰδες ἐν τῇ ὅδῳ; Τὸ μνημεῖον τοῦ Χριστοῦ τοῦ ζόντος καὶ τὴν δόξαν εἶδον τοῦ ἐγειρόμενου, Τοὺς ἀγγέλικοὺς μάρτυρας, Τὴν σίνδονα καὶ τὰ ἵματια. Ἐγήγερκεν ὁ Χριστὸς ἡ ἔλπις μοῦ, προάξει τοὺς αὐτοθ εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Γινώσκομεν τὸν Χριστὸν ἐγήγερκειν ἀπὸ τῶν νεκρῶν ἀληθώς. Σὺ ἡμᾶς Νικητὴς Βασιλεῦ ἐλέησον. Ἀμὴν Ἀλλήλουϊα!

לַקָּרְבָּן הַפֵּסַח אֶת הַשֶּׁבַחִים יַקְרִיבוּ הַמָּשִׁיחִים הַשֵּׂה גָאַל אֶת הַצֹּאן הַמָּשִׁיחַ הַתָּמִים לָאָב הַשְׁלִים חוֹטְאִים מַווֶת וַחַיִּים נִלְחֲמוּ בְּקְרָב מֻפְלָא נְסִיךְ־הָחַיִּים, מֵת, מוֹשֵׁל חַי אִמְרִי לָנוּ מִרְיָם מַה שֶׁרָאִיתְּ בְּדֶרֶךְ אֶת קֶבֶר הַמָּשִׁיחַ הָחַי וּכְבוֹד הַקָּם־לִתְחִיּיָה רָאִיתִּי וְאֶת הַמַּלְאֲכִים הַמֵּעִידִים והַמּפִּית וְהַבְּגַדִים קָם הַמָּשִׁיחַ, תִּקְווַתִי יֵלֵךְ לְפָנֶיכֶם לְגָלִיל אָנוּ יוֹדֲעִים שֶׁהַמָּשִׁיחַ קָם מִן הַמֵּתִים בֶּאֱמֶת אֲתָּה עֲלֵינוּ, הַמֶּלֶךְ הַמְּנַצֵּחַ רַחֵם !אָמֵן. הַלְלוּ־יָה

Here’s a prayer to St. Giles I composed for the healing of Depression:

Blessed Saint Giles, wonder worker of Nîmes, holy helper of those who suffer afflictions and diseases of the body, mind and soul, aid me by your powerful intercession in my present affliction of depression and keep me ever near the Sacred Heart of Jesus in your prayers. Amen.

Here are my translations of the Russian Prayer to the Life-Giving Cross into Latin and Hebrew… as well as my attempt to translate the prayer into Greek (of which I am dubious):

Exsurgat Deus, et dissipentur inimici Eius, et fugiant qui oderunt Eum a facie Eius. Sicut deficit fumus deficiant; sicut fluit cera a facie ignis sic pereant daemonia a facie amantum Dei qui se signant a Signo Crucis et gaudio dicunt: Gaude, O Crux pretiosissima et vivificans Domini! Nam exturbas daemonia per Domini Christi Iesu potentiam Qui crucifixus est in te, descendit ad inferos et diaboli potentiam calcavit, et nobis te Eius Crucem donavit ut omnem adversarium exturbemus. O Crux pretiosissima et vivificans Domini! Adiuva me simul cum Sanctissima Domina Virgine Deipara omnibusque Sanctis in saeculum. Amen.

יָקוּם אֱלֹהִים יָפוּצוּ אוֹיְבָיו וְיָנוּסוּ מְשַׂנְאָיו מִפָּנָיו׃ כְּהִנְדֹף עָשָׁן תִּנְדֹּף כְּהִמֵּס דּוֹנַג מִפְּנֵי־אֵשׁ יֹאבְדוּ שֵׁדִים מִפְּנֵי הָאוֹהָבִים אֶת אֱלֹהִים שֶׁמִצְטַלְבִים בְּסִימָן הַצְּלָב וּשֶׁאוֹמְרִים בְּשִׂחָה “עֲלוֹץ צְלָב הַיָּקָר וְהַמַּעֲנִיק־חָיִּים הָאָדוֹן, כִּי אַתָּה מַרְחִיק אֶת הַשֵּׁדִים בְּכוֹחַ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדוֹנֵנוּ אֲשֶׁר נִצְלַב עֲלֵיךָ, שֶׁיָרַד לִשְׁאוֹל וְרָמַס אֶת כּוֹחַ הַשָּׂטָן, וּשֶׁנָתַן לָנוּ אוֹתְךָ,צְלָבוֹ, כָּךְ שֶׁנַרְחִיק אֶת כֹּל אוֹיֵב.” צְלָב הַיָּקָר בְּיוֹתֵר וְהַמַּעֲנִיק־חָיִּים שֶׁל הָאָדוֹן! עֲזוֹר לִי בְּיַחַד עִם הַגְּבִירָה הַבְּתוּלָה וְהַיּוֹלֶדֶת־אֵל הַקְּדוֹשָׁה וְגַם עִם כֹּל הַקְּדוֹשִׁים, לְעוֹלָם וָעֶד. אָמֵן

Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν οἱ μισοῦντες αὐτὸν ἀπὸ  προσώπου αὐτοῦ. Ὡς ἐκλείτει καπνὸς, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς, οὕτως ἀπόλοιν τὰ δαιμόνια ἀπὸ προσώπου τῶν φιλοῦντων Θεὸν οἳ ἑαυτοὺς ὑπογράφουσιν τῷ σῆματι τοῦ Σταυροῦ καὶ λέγουσιν τῇ χαρᾷ· Χαῖρε, Σταυρὲ ὁ πολύτιμος καὶ ζωοποιὸς τοῦ Κύριου! Συ γαρ ἀπελαύνεις τὰ δαιμόνια τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡμῶν Κύριου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὃς ἐσταυρώθη ἐπὶ σε, κατέβη εἰς ἅδην  καὶ τοῦ διάβολου δύναμιν κατεπατήσεν καὶ ἔδω σε τὸν αὐτοῦ Σταυρὸν ἡμῖν ἵνα ἀπελαύνωμεν πάντα ἐχθρὸν. Σταυρὲ ὁ πολύτιμος καὶ ζωοποιὸς τοῦ Κύριου ὠφέλει με σὺν τῇ ἁγίᾳ Κύριᾳ Παρθένῳ Θεοτόκῳ τὲ σὺν πᾶσι τῶν Ἁγίων εἰς τοὺς αἰώνας. Ἀμὴν.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s